Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-22 uchwałą nr Uchwała nr I / 8 w sprawie powołania składu Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu Gminy

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Bartnicki członek
Dorota Bilska 0przewodniczący
Joanna Jurczyńska 1 wiceprzewodniczący
Tomasz Ogonowski członek
Dariusz Wojnas członek