Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

problem z odbiorem odpadów komunalnych tzw. gruzu budowlanego

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-04-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Ogonowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: BO.0003.3.2019.AKS, data odpowiedzi: 2019-04-15