Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

prawidłowość działania kasy w Gminie

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-03-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Joanna Jurczyńska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: BO.0003.1.2019.JL, data odpowiedzi: 2019-04-11