Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

procedura związana z pomocą osobie niepełnosprawnej intelektualnie

Numer: 7, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Kierownik GOPS
data wpływu: 2019-03-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Emilia Biały radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik GOPS

Wydział merytoryczny: GOPS.030.3.2019.MB, data odpowiedzi: 2019-04-10