Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

środków finansowych wypłąconych w ramach zasiłku 500 plus w 2018 i 2019r. z podziałem na miejscowości

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Ogonowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: GOPS.030.2.2019.MT, data odpowiedzi: 2019-03-08