Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

kosztów jakie generują poszczególne szkoły z terenu naszej gminy obejmujące rok 2017,2018,2019

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Ogonowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: SKG.10.2019.JL, data odpowiedzi: 2019-03-07