Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

sprzętu oraz wyposażenia OSP Stara Dąbrowa, Nowa Dabrowa, Parlino , koszty na funkcjonowanie jednostek, planu organizacji oc,planów ewakuacji ludności,współpraca z jednostkami wojskowymi, ilości formacji oc, comiesięczny przegląd systemu alarmowania Gminy za rok 2018,2019i

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Wojnas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-07