Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

środków finansowych z budżetu gm jakich udzieliła gmina na wsparcie lokalnych inicjatyw mieszkańców w tm dofinansowanie wycieczek,rajdów,drżyn,zespołów

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Wojnas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-07