Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

oświetlenie placu zabawowo-integracyjnego w Starej Dąbrowie

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2021-03-26, data przekazania: 2021-03-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Ewa Śmigielska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Magdalena Niedźwiedź

Wydział merytoryczny: Biuro Rozwoju Gminy, data odpowiedzi: 2021-04-12