Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

uzupełnienia brakujących tabliczek z numerami posesji w miejscowościach na terenie gminy

Numer: 24, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-08-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Wojnas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-12