Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

stanu drogi Łęczyca-Tolcz-Białuń, usunięcia przyrostów drzew wystających gałezi na jezdnię , wyegzekwowania od zarządcy dróg powiatowych wykonania prac zwiazanych z polepszeniem bezpieczeństwa

Numer: 23, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-08-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Wojnas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-12