Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Godzin zapalania i gaśnięcia lamp oświetleniowych na terenie gminy . W niektórych miejscowościach lampy zapalają się już po 21 , a w niektórych o godzinie 22.00. . Koszt przestawienia czujników zmierzchowych na czas zegarowy zapalania się lamp ulicznych.

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-05-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Wojnas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: Biuro Rozwoju Gminy , data odpowiedzi: 2019-06-11