Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

zwrócenia się do zarządcy drogi na odcinku Łęczyca-Tolcz-Białuń o wykoszenie poboczy, usunięcia przyrostów drzew wystających gałęzi na jezdnię co utrudnia ruch i widoczność pojazdów

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-05-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Wojnas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: Biuro Rozwoju Gminy , data odpowiedzi: 2019-06-11