Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zwrócenia się do ENEA OPERATOR o wycięcie drzew których wirzchołki przerosły linie napowietrznena działce nr 88/13 w miejscowości Tolcz

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-05-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Wojnas radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: Biuro Rozwoju Gminy, data odpowiedzi: 0007-01-09