Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

praca boiska sportowego Orlik w Chlebówku

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-04-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Ogonowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: BRG.425.01.2019.KU, data odpowiedzi: 2019-04-10