Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

problem instalacji, do której podłączone jest mieszkanie w Chlebówku

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-04-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Ogonowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: BO.003.6.2019.AKS, data odpowiedzi: 2019-04-15