Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

mieszkania znajdującego się na terenie szkoły w Chlebówku

Numer: 11, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-04-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Ogonowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: BRG.0003.01.2019.BS, data odpowiedzi: 2019-04-12