Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

działalnośc Kół Gospodyń Wiejskich

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-04-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Ogonowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: BRG.520.01.2019.KU, data odpowiedzi: 2019-04-15