Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dlaczego nie działa system rada oraz braku nagrań ze wszystkich sesji

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Stara Dąbrowa
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Edyta Jacewicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Stara Dąbrowa

Wydział merytoryczny: BO.003.5.2019.GB, data odpowiedzi: 2019-03-06