Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
16 - rozwiń powód odrzucenia wniosku o dotację na kościół w Rosowie zapytanie Joanna Jurczyńska 2019-05-16 2019-05-17
15 - rozwiń ogrodzenia boiska wijskiego od działki ,na której znajduje się żwirownia w Nowej Dabrowie zapytanie Elżbieta Majdzińska 2019-04-26 2019-05-06
14 - rozwiń wysokości opłat miesięcznych za prad w 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Chlebowie zapytanie Joanna Jurczyńska 2019-04-09 2019-04-12
13 - rozwiń praca boiska sportowego Orlik w Chlebówku interpelacja Tomasz Ogonowski 2019-04-03 2019-04-10
12 - rozwiń problem instalacji, do której podłączone jest mieszkanie w Chlebówku interpelacja Tomasz Ogonowski 2019-04-03 2019-04-15
11 - rozwiń mieszkania znajdującego się na terenie szkoły w Chlebówku interpelacja Tomasz Ogonowski 2019-04-03 2019-04-12
10 - rozwiń działalnośc Kół Gospodyń Wiejskich interpelacja Tomasz Ogonowski 2019-04-03 2019-04-15
9 - rozwiń problem z odbiorem odpadów komunalnych tzw. gruzu budowlanego interpelacja Tomasz Ogonowski 2019-04-03 2019-04-15
8 - rozwiń prawidłowość działania kasy w Gminie interpelacja Joanna Jurczyńska 2019-03-29 2019-04-11
7 - rozwiń procedura związana z pomocą osobie niepełnosprawnej intelektualnie wniosek Emilia Biały 2019-03-29 2019-04-10
6 - rozwiń środków finansowych wypłąconych w ramach zasiłku 500 plus w 2018 i 2019r. z podziałem na miejscowości interpelacja Tomasz Ogonowski 2019-02-22 2019-03-08
5 - rozwiń kosztów jakie generują poszczególne szkoły z terenu naszej gminy obejmujące rok 2017,2018,2019 interpelacja Tomasz Ogonowski 2019-02-22 2019-03-07
4 - rozwiń sprzętu oraz wyposażenia OSP Stara Dąbrowa, Nowa Dabrowa, Parlino , koszty na funkcjonowanie jednostek, planu organizacji oc,planów ewakuacji ludności,współpraca z jednostkami wojskowymi, ilości formacji oc, comiesięczny przegląd systemu alarmowania Gminy za rok 2018,2019i interpelacja Dariusz Wojnas 2019-02-22 2019-03-07
3 - rozwiń środków finansowych z budżetu gm jakich udzieliła gmina na wsparcie lokalnych inicjatyw mieszkańców w tm dofinansowanie wycieczek,rajdów,drżyn,zespołów interpelacja Dariusz Wojnas 2019-02-22 2019-03-07
2 - rozwiń odejście pracowników z pracy z Urzedu Gminy oraz jednostek organizacyjnych interpelacja Edyta Jacewicz 2019-02-22 2019-03-08
1 - rozwiń dlaczego nie działa system rada oraz braku nagrań ze wszystkich sesji interpelacja Edyta Jacewicz 2019-02-22 2019-03-06