Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 2 1 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Bartnicki za
2 Artur Krasucki nieobecny
3 Dorota Bilska za
4 Iwona Jeszke za
5 Krystyna Doniecka za
6 Bartosz Milczarek za
7 Elżbieta Majdzińska za
8 Joanna Jurczyńska za
9 Emilia Biały za
10 Edyta Jacewicz wstrzymał się
11 Tomasz Ogonowski wstrzymał się
12 Iwona Tywoniuk za
13 Dariusz Wojnas nieobecny
14 Ewa Śmigielska za
15 Remigiusz Mariański nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 1 3 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Bartnicki za
2 Artur Krasucki nieobecny
3 Dorota Bilska za
4 Iwona Jeszke za
5 Krystyna Doniecka za
6 Bartosz Milczarek za
7 Elżbieta Majdzińska za
8 Joanna Jurczyńska za
9 Emilia Biały za
10 Edyta Jacewicz przeciw
11 Remigiusz Mariański przeciw
12 Tomasz Ogonowski przeciw
13 Iwona Tywoniuk wstrzymał się
14 Dariusz Wojnas nieobecny
15 Ewa Śmigielska za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 0 15 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Bartnicki nieoddany
2 Dorota Bilska nieoddany
3 Artur Krasucki nieoddany
4 Ewa Śmigielska nieoddany
5 Emilia Biały nieoddany
6 Krystyna Doniecka nieoddany
7 Edyta Jacewicz nieoddany
8 Iwona Jeszke nieoddany
9 Joanna Jurczyńska nieoddany
10 Elżbieta Majdzińska nieoddany
11 Remigiusz Mariański nieoddany
12 Bartosz Milczarek nieoddany
13 Tomasz Ogonowski nieoddany
14 Iwona Tywoniuk nieoddany
15 Dariusz Wojnas nieoddany