Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Bartnicki za
2 Artur Krasucki nieobecny
3 Dorota Bilska nieobecny
4 Iwona Jeszke za
5 Krystyna Doniecka za
6 Bartosz Milczarek za
7 Elżbieta Majdzińska nieobecny
8 Joanna Jurczyńska za
9 Emilia Biały za
10 Edyta Jacewicz nieobecny
11 Remigiusz Mariański za
12 Tomasz Ogonowski nieobecny
13 Dariusz Wojnas za
14 Ewa Śmigielska za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 1 0 1 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Bartnicki za
2 Dorota Bilska nieobecny
3 Iwona Jeszke za
4 Krystyna Doniecka za
5 Bartosz Milczarek za
6 Elżbieta Majdzińska nieobecny
7 Joanna Jurczyńska za
8 Emilia Biały za
9 Edyta Jacewicz nieobecny
10 Remigiusz Mariański za
11 Tomasz Ogonowski nieobecny
12 Dariusz Wojnas wstrzymał się
13 Ewa Śmigielska za
14 Artur Krasucki nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 1 0 0 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Bartnicki za
2 Artur Krasucki nieobecny
3 Dorota Bilska nieobecny
4 Iwona Jeszke za
5 Krystyna Doniecka za
6 Bartosz Milczarek za
7 Elżbieta Majdzińska nieobecny
8 Joanna Jurczyńska za
9 Emilia Biały za
10 Edyta Jacewicz nieobecny
11 Remigiusz Mariański za
12 Tomasz Ogonowski nieobecny
13 Dariusz Wojnas wstrzymał się
14 Ewa Śmigielska za