Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 2 0 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Bartnicki za
2 Artur Krasucki za
3 Dorota Bilska nieobecny
4 Iwona Jeszke wstrzymał się
5 Krystyna Doniecka za
6 Bartosz Milczarek za
7 Elżbieta Majdzińska wstrzymał się
8 Joanna Jurczyńska za
9 Emilia Biały za
10 Edyta Jacewicz nieobecny
11 Remigiusz Mariański za
12 Tomasz Ogonowski za
13 Iwona Tywoniuk za
14 Dariusz Wojnas za
15 Ewa Śmigielska za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 2 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 2 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 2